Fundacja Zawsze Razem

REGULAMIN SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ " ZAWSZE RAZEM "

1

Zadania schroniska

Wyłapywanie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt domowych wyłącznie na zlecenie Urzędu Miasta lub Gminy.

Każde przyjęte do schroniska zwierzę jest poddawane odrobaczeniu, odpchleniu, znakowaniu elektronicznemu oraz szczepieniu przeciwko chorobom zakaźnym.

Zwierzęta odbywają 14- dniową kwarantannę.

Zakładanie kartotek z opisem zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie oraz zdjęcie. Sukcesywnie dopisywane są wykonywane szczepienia i zabiegi kastracji lub sterylizacji.

Po wykonanych szczepieniach i zabiegu zwierzę przygotowywane jest do adopcji.

Poszukiwanie nowych domów dla bezdomnych zwierząt.

Zawieranie umów adopcyjnych.

2

Zabiegi pielęgnacyjne

Zwierzęta w schronisku mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe, nieprzerwany dostęp do wody, są codziennie karmione, kojce i inne pomieszczenie w których przebywają zwierzęta są codziennie sprzątane.

Schronisko zapewnia zwierzętom zabiegi pielęgnacyjne sierści i skóry w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.

Zwierzęta mają zapewnioną opiekę weterynaryjną.

3

Bezpieczeństwo

Osoby odwiedzające schronisko mają obowiązek przestrzegać następujących zasad:

- zakaz dokarmiania zwierząt

- zakaz drażnienia zwierząt

- zakaz zbliżania się do kojców na odległość umożliwiającą bezpośredni kontakt ze zwierzętami

Poruszanie się po schronisku tylko w obecności opiekuna zwierząt.

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie schroniska tylko pod opieką osoby dorosłej.

Na terenie schroniska nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Na terenie schroniska może przebywać wyłącznie 5 osób odwiedzających.

4

Organizacja schroniska

Schronisko dla osób zwiedzających czynne jest w godzinach 12:30 do 15:30.

Na terenie schroniska mogą przebywać pracownicy schroniska, lekarze weterynarii oraz inne osoby na których obecność wyraził zgodę kierownik schroniska.

Pracownicy schroniska muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt.

Każdy pracownik musi być przeszkolony do wykonywania swoich obowiązków i czynności.

W wyznaczonych miejscach na terenie schroniska mogą przebywać osoby dokonujące adopcji zwierzęcia.

5

Wydawanie zwierząt

Właściciele zwierząt, które przypadkowo znalazły się w schronisku, mają prawo do ich odbioru po okazaniu prawa własności i pokryciu kosztów pobytu zwierzęcia.

Osoba zainteresowana adopcją psa zobowiązana jest do umówienia się telefonicznego, wypełnienia ankiety przedadopcyjnej oraz przeprowadzenia spacerów zapoznawczych w ilości wskazanej przez pracownika biura adopcyjnego.

Każda osoba adoptująca zwierzę ze schroniska zobowiązana jest do podpisania umowy adopcyjnej.

Nie wydaje się zwierząt, które nie zostały poddane zabiegowi kastracji lub sterylizacji, z wyjątkiem szczeniąt lub kociąt. Osoba adoptująca zobowiązuje się do przeprowadzenia zabiegu na własny koszt.

Dopuszcza się wydawanie zwierząt przewlekle chorych do adopcji po konsultacji z lekarzem weterynarii i po podpisaniu oświadczenia w którym adoptujący zobowiąże się do dalszego leczenia z własnych środków.

Nie wydaje się zwierząt osobom niepełnoletnim oraz osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Upoważniony pracownik może przed adopcją dokonać sprawdzenia warunków w jakich zwierzę będzie przebywało, natomiast po adopcji w jakich warunkach przebywa.

Schronisko nie pobiera opłat za wydanie zwierzęcia do adopcji, można natomiast dokonać wpłaty jako darowiznę na potrzeby schroniska.

Adoptowane zwierzę nie będzie wykorzystywane w celach zarobkowych w środkach masowego przekazu ani w żaden inny sposób.

Nie prowadzimy adopcji na "odległość". Przyszły właściciel musi być osobiście obecny przy podpisywaniu umowy i wydaniu zwierzęcia.